cv

 

Billedkunstner/billedhogger
Skeidalen 2, 8013 Bodø
Tlf jobb: 90 72 08 43
Tlf priv: 75 56 32 41
Fax: 75 56 32 41
email: Harald Bodøgaard

 "Palme - luft - vind", 1998, Harald Bodøgaard. Utsmykning av friskluftinntak til trafostasjon, Troms Kraft AS, Sentrumstangenten/museumsparken Tromsø. Foto: Ola Røe

        Translation : Lewis Houck, John E Lien

Klikk for å komme til Atelier 88- Galleri Bodøgaard

Webmaster: John Espen Lien