top of page
OB_1.jpg

Oscar Bodøgaard

Oscar Bodøgaard ble født på gården Bodøgård 21. juli 1923. Bodøgaard har i hele sitt liv virket som billedkunstner og kulturarbeider med ståsted i Bodø og Nord-Norge. Han startet sin kunstutdanning på Trondheim Fagskole under Ole Teien. Videre hos Oscar Lynums private skulpturklasse i Trondheim og Professor H. K. Stabells tegne og malerskole, Trondheim. I 1946 Bjarne Engebrets malerskole i Oslo. 1949 – 50 Kunstakademiet i København under professor Kræsten Iversen og Holger Jensen, grafikk under professor Axel Jørgesen. 1951 Statens Kunstakademi i Oslo under Per Krohg og årene 1953 – 57 Kunstakademiet i København under professor Eiolf Risebye.

Etter endt utdanning valgte Oscar Bodøgaard å reise tilbake til Nord-Norge og Bodøgård hvor han stiftet familie, bygde atelier, bolig og bosatte seg. Her levde og virket han som kunstner gjennom hele sitt lange liv.

Bodøgaard er først og fremst kjent som maler og tolker av naturen. Hans kunstneriske uttrykk utviklet seg fra det naturalistisk figurative til mer abstrakte og nonfigurative tolkinger av årstidene, lyset og naturen som han levde i og med i Nord-Norge. I tillegg til maleri har han også jobbet med tegning, grafiske teknikker, mosaikk og materialbilder.

Han har i tillegg lagt ned et stort kunstfaglig og kunstpolitisk arbeid. Han var i sin tid med på å etablere Bodø Kunstforening, Nordnorske Billedkunstnere og Norske Billedkunstnere. Han var også med å starte Den Nordnorske Kunstutstillingen. I en lang periode på 1960 – 70 tallet hadde han også store restaureringsoppdrag i Nord-Norge for riksantikvaren. Han fikk Bodø kommunes kulturpris i 1970, utnevnt til æresmedlem i Bodø Kunstforening 1975, og fikk Nordland fylkeskommunes kulturpris i 1996.

Bodøgaard hadde en stor kunstnerisk produksjon, hadde mange separatutstillinger og deltok på en rekke gruppe og kollektivutstillinger i Norge og utlandet. Han er representert i Nasjonalmuseet, Nordnorsk Kunstmuseum og en rekke offentlige og private samlinger i inn og utland.

Oscar Bodøgaard etterlot seg et stort kunstnerisk materiale over sitt eget liv som kunstner. Likeledes en unik samling av gamle ortodokse Ikoner, en kunst og kulturhistorisk samling som i dag regnes som en av landets største private samling. Alt dette kan i dag oppleves på Bodøgaard - kunst & kultur som drives videre av familien.

bottom of page