top of page

Historie

Bodøgaard ble etablert av kunstneren Oscar Bodøgaard og hans sønn Harald Bodøgaard i 1985, da som et underjordisk museum. I 1988 kom andre byggetrinn med utvidet areal for samlingene samt nytt atelier for Oscar Bodøgaard. Anlegget ble offisielt åpnet for publikum under Nordland Musikkfestuke i 1989 under navnet Atelier 88. Åpningsutstillingen besto av Oscar Bodøgaards malerier, Ingrid Bodøgaards tekstiler og Harald Bodøgaards skulpturer. Det var folkevandring til Bodøgaard og ca. 1200 publikummere besøkte utstillingen første åpningsdagen.

Etter fem byggetrinn, det siste i 2012, ble Bodøgaard - kunst & kultur etablert og innehar i dag Nord-Norges største private samling av kunst og kulturgjenstander.

Siden den gang har stedet vært drevet av Harald Bodøgaard og hans kone Heidi Beate Sørensen. 

Bodøgaardsamlingen

Bodøgaardsamlingen består av fire hovedelementer; kunstsamlingen, ikonsamlingen, den etnografiske samlingen og arven etter Oscar Bodøgaards kunstnerskap.

Kunstsamlingen inneholder flere hundre kunstobjekter av både historiske verk og samtidskunst ute og inne på anlegget. Alle kunstnerne har tilknytning til Nordkalotten.

Ikonsamlingen består av ca. 250 objekter og relikvier. Hovedtyngden er omkring 150 gamle russiske, polske og greske ikoner. Samlingen inneholder i tillegg en svært sjelden og spesiell russisk håndtrykket evangeliebok fra 1791 som har tilhørt Tsarfamilien.

Den etnografiske samlingen består av flere tusen gamle gjenstander, hovedsakelig redskaper og husgeråd knyttet til livet i Nord-Norge med avdeling for jakt, fiske, fangst, husflid, håndverk og jordbruk. Samlingen inneholder også mange samiske objekter. I tillegg er det en egen avdeling for krigshistorie med spesiell vekt på historien rundt den russiske krigsfangeleiren på Bodøgård.

Arven etter Oscar Bodøgaard består av en rekke verk og annet materiale som definerer hele hans liv som billedkunstner og kulturarbeider. Her menes tegninger og skisser, malerier og materialarbeider, samt utstyr og verktøy. Det meste av skriftlig dokumentasjon, pressemateriale, brev og lignende er overlatt til Arkiv Nordland.

Bodøgaard – kunst & kultur ble tildelt Sparebanken Nord – Norge Næringsfonds pris i 2003, Bodø kommunes nyskapingspris Vebjørn Tandberg pris i 2006 og kvalitetsmerket Olavsrosa av stiftelsen Norsk Kulturarv i 2008.

Bodogaard-5.38457.jpg

OM KUNSTNERNE

UTVALG BILDER FRa samlingene

bottom of page